Metoda InVivo

Dr Aleksandra Kicińska opracowała nowy autorski sposób samobserwacji cyklu kobiecego, który wykorzystuje w swojej pracy lekarza w prywatnej Klinice InVivo w Gdańsku. Założenia metody zostały opisane w: BIOWSKAŹNIKI PŁODNOŚCI. Obserwacja wg metody InVivo. A.Kicińska, A.Stachowska, T.Wierzba, ViaMedica 2020.

więcej

Szkolenie dla instruktorów - Woźniaków 2022

„Nauczyciel PSNNPR wobec nowych wyzwań” to temat szkolenia dla instruktorów, które odbyło się w Woźniakowie k. Kutna w dn. 25-26 czerwca 2022 r. W szkoleniu uczestniczyło 28 instruktorów z całej Polski.

więcej