Typowy cykl miesiączkowy powinien spełniać kilka podstawowych kryteriów, świadczących o jego prawidłowości.

  1. Przebieg podstawowej temperatury ciała w cyklu powinien być dwufazowy (faza niższej i faza wyższej temperatury).
  2. Powinien wystąpić śluz szyjkowy z prawidłowym rozwojem do typu wysoce płodnego, szczytu i zaniku po szczycie objawu.
  3. Skok temperatury i dzień szczytu objawu śluzu powinny być skorelowane w czasie z dopuszczeniem do 3 dni różnicy pomiędzy szczytem śluzu a skokiem podstawowej temperatury ciała.
  4. Faza lutealna powinna mieścić się w granicach 14 dni (+-2) i nie być krótsza niż 10 dni.

Generalnie można podzielić cykle na krótkie (21-25 dni), średniej długości (26-32 dni) i długie – powyżej 32 dni.

Długość cyklu zależy przede wszystkim od długości fazy pęcherzykowej. Mówiąc prościej od czasu jaki minie między pierwszym dniem cyklu, a pierwszym dniem fazy lutealnej.