Mówiąc o płodności, mamy na myśli płodność pary ludzkiej. Ponieważ ani kobieta ani mężczyzna nie są płodni samodzielnie. Płodność „uaktywnia się” w spotkaniu intymnym pary ludzkiej. Natomiast organizmy kobiety i mężczyzny mają potencjał płodności, który potocznie nazywamy płodnością, a którego aktywność uzależniona jest od wielu czynników.

Generalnie mówimy o tym, że mężczyzna jest płodny od okresu dojrzewania do późnej starości, w sposób ciągły. Płodność kobiety zaś jest cykliczna i trwa od okresu dojrzewania do menopauzy (przekwitania). Zatem płodność pary jest uzależniona od okresowego potencjału płodności kobiecego organizmu.

Wiedza, jaką dziś dysponujemy pozwala zrozumieć mechanizmy płodności i umożliwia parze małżeńskiej rozpoznanie na bieżąco faz cyklu, tak aby mogli świadomie podejmować decyzje prokreacyjne – planowanie poczęcia dziecka lub odkładanie w czasie decyzji o planowaniu poczęcia.

Poznanie zasad płodności umożliwiają tzw. Metody Rozpoznawania Płodności czyli inaczej Naturalnego Planowania Rodziny. Na podstawie wiedzy tam zawartej małżonkowie mogą podejmować decyzje prokreacyjne bez uciekania się do środków i sposobów antykoncepcji czasowo czy trwale niszczących płodność, decydując jedynie o czasie współżycia seksualnego.

 


 

Literatura źródłowa:

  • „Rozpoznawanie płodności” -Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Michała Troszyńskiego, Warszawa 2013
  • „Płodność i planowanie rodziny” - praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Szymańskiego PAM, Szczecin 2004
  • dr Klaudia Kosmala „Anatomia i fizjologia narządu rozrodczego” - Zeszyty naukowe INER – Zeszyt nr 1/2002,

 

oprac:
Dorota Hołubecka - instruktor metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia,
Dorota Maniakowska - instruktor metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia,.