Siedziba Stowarzyszenia i Zarządu Głównego:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Naturalnego Planowania Rodziny
ul. Mazowiecka 11/21
00-052 Warszawa
NIP: 525-15-75-752;
REGON: 001402901, KRS: 0000099539
e-mail: biuro@psnnpr.com

Poradnia oddziału warszawskiego:
poradnia.owarszawski@gmail.com

Numer rachunku: 49 1540 1157 2115 6681 0463 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A., Al. Jana Pawła II nr 12, Warszawa