Metoda InVivo

Dr Aleksandra Kicińska opracowała nowy autorski sposób samobserwacji cyklu kobiecego, który wykorzystuje w swojej pracy lekarza w prywatnej Klinice InVivo w Gdańsku. Założenia metody zostały opisane w: BIOWSKAŹNIKI PŁODNOŚCI. Obserwacja wg metody InVivo. A.Kicińska, A.Stachowska, T.Wierzba, ViaMedica 2020.

więcej