Lektury obowiązkowe:

 1. W. Fijałkowski, „Ekologia rodziny”, wyd. Rubikon, Kraków 2011
 2. D. Kornas-Biela, „Wokół początków ludzkiego życia”, IW PAX, Warszawa 2004
 3. M. Nehring-Gugulska, „Warto karmić piersią”, Warszawa 2013
 4. Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego… Humanae Vitae
 5. J. Pulikowski, „Wartość współżycia małżeńskiego”, IW Jerozolima, Poznań 2001
 6. E. Sujak, „Poradnictwo małżeńskie i rodzinne”, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1995
 7. I. Trobisch, „Być kobietą”, wyd. Vocatio, Warszawa 2006

Lektury zalecane:

I Naukowe podstawy rozpoznawania płodności

 1. M. Troszyński (red.), „Rozpoznawanie Płodności” , Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Warszawa 2009
 2. Z. Szymański (red.), „Płodność i planowanie rodziny. Kompendium dla pracowników służby zdrowia oraz instruktorów poradnictwa rodzinnego”, PAM, Szczecin 2004
 3. E.L Billings, Billings J.J., Catarinich M., “Atlas metody owulacji Billingsa”, Pallotinum, Poznań 1998
 4. R. Domżał-Drzewicka. E. Gałęziowska (red.), „Nowoczesne metody rozpoznawania płodności. Wybrane zagadnienia, Makmed, Lublin 2007
 5. U. Dudziak, A Deluga, „Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia”, Fundacja Nasza Przyszłość, Szczecinek 2006
 6. J. Guillebaud, „Antykoncepcja pytania i odpowiedzi”, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005
 7. K. Kosmala, „Okres poporodowy”, w: Zeszyty Naukowe INER 1/2002
 8. K. Kosmala, „Leczenie substytucyjne w okresie pre- i postmenopauzalnym”, w: Zeszyty Naukowe INER 1/2002
 9. K. Kosmala, „Premenopauza”, w: Zeszyty Naukowe INER 1/2002
 10. T. Kramarek, „Rozpoznanie okresowej płodności małżeństwa. Metoda objawowo- termiczna”, Fundacja Głos dla Życia, Poznań 2002 lub 2006
 11. A. Lichtarowicz , „Kiedy jestem płodna, a kiedy nie?”, Wyd. Unia, Katowice 2003
 12. M. Małecka-Holerek, „Jatrogenne skutki stosowania hormonów u dziewcząt”, w: Zeszyty Naukowe INER 1/2002
 13. „Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych” praca zbiorowa, INoR KUL, Lublin 2008
 14. J. Rötzer, „Ja i mój cykl”, INER, Warszawa 2007
 15. J. Rötzer, „Sztuka planowania rodziny”, Vocatio, Warszawa 2005
 16. E. Siwiak, „Wokół płodności kobiety”, w Zeszyty Naukowe INER 3/2005
 17. „Sztuka naturalnego planowania rodziny. Kurs podstawowy”, LMM, Zalesie Górne 2011
 18. „Sztuka naturalnego planowania rodziny. Powrót płodności po porodzie”, LMM, Zalesie Górne 2012
 19. W. Wieczorek i wsp. (red.), „Naturalne planowanie rodziny”, wyd. Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2008
 20. E. Wójcik, „Cykle nieregularne”, w: Zeszyty Naukowe INER 1/2002
 21. E. Wójcik, „Historia Naturalnego Planowania Rodziny”, w: Zeszyty Naukowe INER 1/2002
 22. E. Wójcik, „Naturalne planowanie rodziny. Metoda objawowo-termiczna według prof. dra med. J. Rötzera”, Rubikon, Kraków 2005
 23. E. Wójcik, „Szkodliwość środków antykoncepcyjnych dla zdrowia”, w: Zeszyty Naukowe INER 1/2002
 24. E. Wójcik, „Zalety metod naturalnych planowania rodziny”, w: Zeszyty Naukowe INER 1/2002

II Psychologiczne i in. aspekty NPR

 1. „Aniołkowe mamy. Historie kobiet które poroniły. Porady ekspertów”, Wydawnictwo M, Kraków 2009
 2. E. Bielawska-Batorowicz i D. Kornas-Biela (red.), „Z zagadnień psychologii prokreacyjnej”, KUL, Lublin 1992
 3. R. Colombo, M Troszyński, „Embrion to już człowiek”, Krajowy Zespół Promocji NPR, Warszawa 2002
 4. M. Dziewiecki, „Psychologia porozumiewania się”, Jedność, Kielce 2000
 5. M. Dziewiecki, „Cielesność, płciowość, seksualność”, Jedność, Kielce 2000
 6. W. Fijałkowski, „Rodzicielstwo w zgodzie z naturą”, Fundacja Głos dla Życia, Poznań 1999
 7. W. Fijałkowski, „Moja droga do prawdy”, Rubikon, Kraków 2002
 8. M. i W. Grabowscy, A. i M. Niemyscy, M. i P. Wołochowiczowie, „Zanim wybierzesz - przygotowanie do życia w rodzinie”, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 1999
 9. Sz. Grzelak, „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce”, Rubikon, Kraków 2009
 10. A. C. Hostench, „Inżynieria miłości”, Stowarzyszenie Edukacji Kultury, Warszawa 2002
 11. Jan Paweł II, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011
 12. J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red), „Wartość i dobro rodziny”, Wyd. KUL, Lublin 2011
 13. A. Johnson, C. Lampert, „NiePlanowane”, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2012
 14. S. Kitzinger, „Karmienie piersią”, PZWL, Warszawa 1988
 15. S. Kitzinger, „Kryzys narodzin”, Mamania, Warszawa 2011
 16. K. Knotz OFM Cap, „Akt małżeński”, Wydawnictwo M, Kraków 2001
 17. D. Kornas-Biela, „Świadek prawdy prof. W. Fijałkowski”, Gaudium, Lublin 2012
 18. K. Kosmala, H. Krzysteczko, „Odpowiedzialne rodzicielstwo”, Wydawnictwo Powiernik Rodzin, Katowice 1996
 19. E. Kowalewska (red.), „Międzynarodowy kongres O Godność Ojcostwa, HLI, Gdańsk 2000
 20. E. Kowalewska, W. Sroka, „Mario, dlaczego płaczesz? cierpienia kobiet po aborcji”, HLI, Gdańsk 2006
 21. J. McDowell, „Mity edukacji seksualnej”, Vocatio, Warszawa 2002
 22. K. Meissner OSB, „Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej”, Fundacja Głos Dla Życia, Poznań 1999
 23. B. Mierzwiński, „Mężczyzna – mąż – ojciec”, Wydawnictwo Posłaniec, Otwock 1996
 24. „Międzynarodowy Kongres O Godność Macierzyństwa, HLI, Gdańsk 1998
 25. M.A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej”, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2010
 26. W. Półtawska, „Z prądem i pod prąd”, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2008
 27. J. Pulikowski, „Warto być ojcem”, IW Jerozolima, Poznań 2002
 28. T. Ramos, „Listy do Darcy, wzruszające słowa matki do nienarodzonego dziecka”, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2011
 29. G. Rybak, „Płodność, radość czy utrapienie”, Duc in Altum, Warszawa 2010
 30. M. Ryś, „Psychologia małżeństwa w zarysie”, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2000
 31. M. Ryś, „Psychologia małżeństwa”, Posłaniec, Otwock 1997
 32. red. M. Z. Stepulak, A. Irzmańska-Hudziak, J. Plońska „Dlaczego rodzić w domu?”, Centrum Badań nad Rodziną KUL, Lublin 2013
 33. E. Sujak, „Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie”, Rubikon, Kraków 2007 lub Księgarnia św. Jacka, Katowice od 1985
 34. J. C. Wilke, „Aborcja, pytania i odpowiedzi”, HLI, Gdańsk 1990
 35. M. A. Wilson, „Miłość i płodność”, WAM, Kraków 2004
 36. M. i M. Zimoniowie (red.), „Płodność. Powrót do źródeł”, Wydawnictwo Inspiracje, Bielsko-Biała 2013
 37. „Płodność, odpowiedzialne rodzicielstwo, zdrowie rodziny” Sup. do nr 4/2001 Medycyna wieku rozwojowego
 38. „Czy klonować człowieka? kontrowersje wokół klonowania" Sup. do nr 3/1999 Medycyna wieku rozwojowego
 39. „Podstawy Rozpoznawania Płodności”, DVD, wyd. Signum, Bydgoszcz 2006

III Dokumenty Kościoła

 1. Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego … Evangelium Vitae
 2. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym... Familiaris Consortio
 3. J. Ratzinger, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia i godności jego przekazywania… Donum Vitae
 4. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie

IV Polecane strony internetowe