Jedyna organizacja promująca metodę...

PSNNPR jedyną oficjalną organizacją promującą metodę objawowo-termiczną podwójnego sprawdzenia w Polsce!
Z radością informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny zostało oficjalnie jedyną w Polsce organizacją, która otrzymała pełne prawa do nauczania metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia, nazywanej metodą "angielską". Certyfikat stanowi również, że Stowarzyszenie może w sposób legalny korzystać z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez macierzystą organizację NFPTA. Oryginalna treść certyfikatu wraz z listem przewodnim adresowanym na ręce Pani Prezes PSNNPR dr Ewy Ślizień-Kuczapskiej dostępna jest w pliku.

Do pobrania