Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

www.psnnpr.com

 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR) powstało w 1989 roku jako organizacja pozarządowa, niedochodowa, działająca na terenie całej Polski. Jest autoryzowanym i certyfikowanym ośrodkiem nauczania metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia, tzw. metody angielskiej, zrzeszonym w Europejskim Instytucie Wychowania Prorodzinnego (www.ieef.eu).

Założycielami Stowarzyszenia była grupa osób, która ukończyła szkolenie prowadzone przez lekarzy z Wielkiej Brytanii: dr Alinę Lichtarowicz z Londynu oraz dr Annę Flynn, prof. Johna Kelly z Queen Elizabeth Birmingham Maternity Hospital oraz National Association of NFP Teachers oraz dr Hannę Cerańską Goszczyńską z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Członkami Stowarzyszenia są osoby reprezentujące różne zawody, które uzyskały dyplom Nauczyciela naturalnego planowania rodziny (NPR) zgodnie ze standardami WHO i IEEF. Część z nich posiada także uprawnienia Instruktora NPR (do prowadzenia kursów szkolących nauczycieli NPR). W ciągu 30-lat przeszkolono ponad 4500 nauczycieli w kraju i za granicą i ok. 300 instruktorów. Źródłem utrzymania PSNNPR są składaki członkowskie, darowizny i dotacji na cele statutowe . Na terenie kraju działa kilkanaście oddziałów terenowych.

 

Cele Stowarzyszenia:

 • upowszechnianie rzetelnej wiedzy dotyczącej płodności ludzkiej i jej fizjologicznych uwarunkowań na różnych etapach życia kobiety (np. w okresie dojrzewania, po porodzie, po odstawieniu antykoncepcji czy w okresie premenopauzy),
 • nauczanie metod rozpoznawania płodności — MRP, służących planowaniu rodziny , poznaniu własnej fizjologii i pomocnych w diagnostyce i terapii wielu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego a szczególnie zaburzeń płodności małżeńskiej.
 • promocja tzw. prokreacji ekologicznej zgodnie z założeniami jej twórcy prof. W Fijałkowskiego tj. zharmonizowanego dwurodzicielstwa ,edukacji przed porodowej , naturalnego rodzenia i karmienia piersią.
 • edukacja prozdrowotna młodzieży z wskazaniem na profilaktykę zachowań ryzykownych , wspieranie kobiet i małżeństw w różnych sytuacjach w zakresie problematyki płodności, seksualności i prokreacji.
 • Promocja postawy poszanowanie każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci bez względu na etap rozwoju i sytuację społeczną.
   

Działania:

 • nauczanie indywidualne, najczęściej wśród narzeczonych, kobiet w różnych sytuacjach i małżeństw
 • prowadzenie kursów dla użytkowników MRP i kandydatów na nauczycieli i instruktorów NPR,
 • współpraca z lekarzami w profilaktyce zaburzeń zdrowia prokreacyjnego oraz w zakresie wspomagania diagnostyki i terapii jego zaburzeń .
 • kształcenie nauczycieli przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie
 • organizowanie konferencji, warsztatów, fakultetów tematycznych dla różnych grup społecznych w tym środowisk akademickich i służby zdrowia,
 • publikacje naukowe oraz popularno-naukowe.

 

Dokonania:

 • wprowadzenie na Uniwersytet Medyczny w Warszawie od 2011 roku fakultetów z MRP (www.fakultetmrp.wum.edu.pl), następnie również w Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie oraz Wrocławiu.
 • organizowanie corocznie od 2011 corocznych konferencji pt. Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, 7-u na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (www.zdrowie-prokraecyjne.wum.edu.pl) od 2019 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień (www.psnnpr.com/o-sympozjum), Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) przy Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie , Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin.
 • Od 2016 roku reaktywowanie naukowego pisma pt. Życie i Płodność nr ,1, 2 we współpracy z SWPR a od 2018 roku jako część kwartalnika Fides et Ratio www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.

 

Siedziba Stowarzyszenia i adres biura Zarządu Głównego:

 • ul. Mazowiecka 11/21. 00-052 Warszawa, e-mail: biuro@psnnpr.com
 • strona internetowa Stowarzyszenia: www.psnnpr.com
 • W siedzibie PSNNPR działa Poradnia Zdrowia Rodziny oraz Centrum Konsultacyjne dla nauczycieli i instruktorów NPR.
 • Konto Stowarzyszenia: 49 1540 1157 2115 6681 0463 0001