Konferencja "Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy"

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na trzecią już konferencję „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy” organizowaną przez Katedrę i Zakład Fizjologii GUMed przy współudziale SKN "Fizjologia Płodności", która odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku w Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak co roku konferencja odbywa się pod auspicjami JM Rektora GUMedu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

więcej

Kampania "Czas na dziecko? - NATURALNIE!"

W imieniu fundacji InVivo, zachęcamy do zapoznania się z filmem promocyjnym kampanii: "Czas na dziecko? - NATURALNIE!", który ma uświadamiać społeczeństwu, że największym ryzykiem niepłodności jest późny wiek, a rodzicielstwo i rodzina to jeden z najpiękniejszych darów, jaki otrzymał człowiek. Zebrane w kampanii środki będą przeznaczone na kampanię billboardową oraz akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące tego tematu.

więcej

Materiały po Kongresie "Humanae Vitae" w Brescii

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które zostały udostępnione po międzynarodowej konferencji "Humanae Vitae", która odbyła się w czerwcu 2018 r. w Brescii, we Włoszech, w 50 rocznicę opublikowania encykliki. Materiały w języku angielskim dostępne są pod tym adresem: https://www.confederazionemetodinaturali.it/documents-brescia-congress/s9dc8f348

Książka Ewy Kowalewskiej "Światłość w ciemności Wschodu – pamięci Galiny Maslennikowej"

Gorąco chcielibyśmy polecić wszystkim książkę Ewy Kowalewskiej pt "Światłość w ciemności Wschodu – pamięci Galiny Maslennikowej".  Jest to niezwykle interesująca książka, podsumowująca współpracę i tworzenie się ruchu pro-life w Rosji w okresie pieriestrojki. Książka zawiera wiele dotychczas niepublikowanych informacji. Są to żywe wspomnienia, które przybliżają tamten czas: trochę faktów i reportażu oraz relacje o wielu zadziwiających przygodach i sytuacjach – sama prawda bez koloryzowania. Wszystko na kanwie historii życia i pracy Galiny Maslennikowej, wielkiej misjonarki życia na Wschodzie. Znaleźć tu można także wiele dotychczas niepublikowanych ciekawostek na temat ikonopisarstwa oraz początków powstania kopii Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” i Jej peregrynacji przez świat w obronie życia. Czyta się ją z zapartym tchem!

więcej

Program dla par starających się o dziecko - Droga do spełnienia

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które odbywają się w ramach ogólnopolskiego programu "Droga do spełnienia" (najbliższe odbędą się w Gnieźnie, 03.11.2018). Warsztaty skierowane są do par starających się o dziecko i prowadzone są przez specjalistów z zakresu ginekologii i psychologii. Szczegóły dotyczące programu oraz formularz zgłoszenia na warsztaty znajduje się na stronie: www.drogadospelnienia.pl.

Dzień dziecka utraconego

W najbliższą niedzielę w Parafii pw. Świętego Józefa w Bielsku-Białej odbędą się obchody Dnia Dziecka Utraconego. Początek o godzinie 16:00 w salkach koło kościoła, ul. Tuwima 62, Bielsko-Biała. Poniżej program, a więcej szczegółów na plakacie.
16:00 Spotkanie z Panią Angeliką Felką – osobą, która doświadczyła śmierci swojego dziecka, autorką książki „Naznaczeni Łaską. Jak dostrzec wartość życia po śmierci dziecka”.
17:15 Różaniec za osieroconych rodziców
18:00 Msza święta
Zapraszamy również na strony przygotowane dla rodziców po stracie: www.dlaczego.org.pl oraz poronienie.pl.

Sympozjum "Prawo naturalne a prawo Boże"

W imieniu organizatorów, Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW oraz Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, chcielibyśmy zaprosić na sympozjum z okazji 20-lecia opublikowania Encykliki Fides et Ratio. Odbędzie się ono 6 października 2018 roku w Warszawie. Sympozjum będzie poświęcone problematyce relacji budowanych na prawdzie i miłości i zatytułowane "Prawo naturalne a prawo Boże".  Inspiracją tematyki sympozjum były toczące się debaty dotyczące kształtu Konstytucji, a także troska o relacje społeczne, które winny być budowane na prawdzie i miłości, zwłaszcza w kontekście wychowania młodego pokolenia w poszanowaniu najważniejszych wartości ogólnoludzkich. Szczególnie serdecznie zapraszamy dziennikarzy, wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz tych wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny oraz troska o budowanie cywilizacji miłości w relacjach międzyludzkich i w wychowaniu młodego pokolenia.

Do pobrania

Zmarła dr Teresa Kramarek

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pani dr Teresy Kramarek, wybitnej postaci związanej z rozwojem metod naturalnych w Polsce, a także osoby traktującej służbę małżonkom i rodzinie jako swoistego powołania.

Msza pogrzebowa śp. Teresy Kramarek odbędzie się w Kościele św. Rodziny w Poznaniu w piątek 8.czerwca 2018r. o godz.10.00, a  pogrzeb o godz.12.00 na cmentarzu przy ul. Bluszczowej.

Poniżej zamieszczamy życiorys Pani dr Teresy Kramarek (wiadomości zaczerpnięte ze strony www.mio.org.pl)

więcej