Konferencja p.t. "Przebieg ciąży a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne"

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji „Przebieg ciąży a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne”, która odbędzie się 18 listopada 2017 r. w Warszawie, w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin, przy ul. Marii Grzegorzewskiej 10. Wydarzenie organizuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin. Patronat honorowy nad konferencją objęli  Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki. Do komitetu honorowego konferencji dołączył Pan Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia. Konferencja skierowana jest do lekarzy, położnych oraz innych osób zajmujących się zawodowo pracą z kobietami ciężarnymi, a także szeroko rozumianą tematyką rodziny i ochroną kobiet oraz dzieci. 

więcej

O Hannie Cerańskiej - Goszczyńskiej raz jeszcze

Obecny czas skłania do refleksji i wspomnień o tych ważnych postaciach z naszego życia, którzy jeszcze niedawno byli pośród nas i ubogacali nas swoją obecnością, mądrością i doświadczeniem. Szczególnie mocno odczuwamy wciąż brak nieodżałowanej dr Hanny Cerańskiej - Goszczyńskiej. Zapraszamy do wysłuchania wspomnień o niej oraz do obejrzenia prezentacji zawartych na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (http://kslpmazowsze.pl/?p=798).

Konferencja - Medycyna spersonalizowana w leczeniu niepłodności

W imieniu organizatorów chcielibyśmy zaprosić na konferencję zatytułowaną Medycyna spersonalizowana w leczeniu niepłodności. Konferencja odbędzie się 2 grudnia w Łodzi, w Strefie Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Muszyńskiego 2.
Udział dla uczestników jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja ON-LINE. 

więcej

Polska edukacja seksualna typu A na tle europejskim

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi wynikami analizy porównawczej dotyczącej czterech krajów europejskich: Polski – w której realizowany jest program edukacji seksualnej typu A – o charakterze „proabstynencyjnym" i „prorodzinnym” oraz Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemiec – czyli krajów o rozwiniętej edukacji permisywnej typu B. Materiały były prezentowane podczas Spotkania Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (IEEF) w Polsce (w Warszawie, 6-8 października) przez przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Artykuł jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej.

Do pobrania

Konferencja pt. "Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otępiennej"

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję pt. "Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otępiennej", organizowanej przez Fundację Projekt Starsi, w partnerstwie z Domem Dziennego Pobytu dla Osób z dysfunkcjami neurologicznymi Kanarkowa i finansowanej ze środków m.st. Warszawy. 
Data i miejsce: 9.11.2017 (czwartek), Marzyciele i Rzemieślnicy,Warszawa, ul. Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy.
Zapisy mailowo na adres fundacja@projektstarsi lub telefonicznie: 691 754 672.
Program konferencji w załączniku.
Więcej informacji na stronie: www.projektstarsi.pl

Do pobrania

Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Diagnostyka Jajnika: Miłość? Pewnie! Ale zdrowie przede wszystkim!

19 września zainaugurowana została oficjalnym śniadaniem prasowym III odsłona Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Diagnostyka Jajnika 2017 pod hasłem: Miłość? Pewnie! Ale zdrowie przede wszystkim! Jej organizatorem jest Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości. Ambasadorami tegorocznej akcji zostało znane i lubiane małżeństwo aktorów: Krystian i Maria Wieczorek.
 

więcej

Spotkanie Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (IEEF) w Polsce

W imieniu Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego IEEF (www.ieff.eu) chcielibyśmy serdecznie zaprosić na trzydniowe spotkanie, które odbędzie się w dniach 6-8 października 2017 roku w Warszawie.
Jest to doroczne zebranie członków IEEF - przedstawicieli organizacji pro life i NPR z całej Europy. Niektórych z nich mieliśmy już okazję poznać podczas konferencji organizowanych w latach ubiegłych na WUM np. prof. M. Menarguez, prof. R. Eccocharda lub wcześniej np. H. Hurzelera ze Szwajcarii, Collin Norman z Anglii.
Zjazd jest okazją do spotkania i porozmawiania o europejskich i polskich inicjatywach na polu NPR o problemach, wspólnych projektach oraz integrowania środowiska lekarzy, instruktorów i nauczycieli MRP oraz wszystkich innych zainteresowanych tą tematyką.

więcej

Zmarł prof. dr hab. Michał Troszyński

Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 13 lipca 2017 roku, w wieku 96 lat, zmarł prof. dr hab. Michał Troszyński, ginekolog i położnik, autor wielu publikacji, w tym podręcznika dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny. Poniżej zamieszczamy życiorys tej wybitnej postaci.

więcej

Wspomnienie o prof. dr hab. Michale Troszyńskim

Profesor Michał Troszyński był dla mnie wielkim autorytetem, jako lekarz i mężczyzna oraz człowiek - prawdziwy humanista. Zawsze niezwykle delikatny, cichy i  skromny. Ciepły w kontaktach osobistych, słuchający, mający swoje zdanie i umiejący doradzić w sprawach medycznych i życiowych. Nigdy nie był zmęczony czy znudzony. Martwił się, że nie ma komu przekazywać swoich przemyśleń i wielu wspaniałych pomysłów i projektów. Pracował nocami, mówił, że nie potrzebuje dużo snu, wystarczą cztery godziny... Wciąż pełen ciekawości życia oraz zapału do pracy naukowej, szukania odpowiedzi i odkrywania prawdy...  Nigdy nikogo nie potępiał, twierdził, że życie jest twarde i trzeba wytrwale dążyć do celu, trzymać się zasad hipokratesowych. Zaskakiwał wiedzą, oczytaniem na rożne tematy nie tylko medyczne... Był patriotą i kochał Polskę. Przyjaźnił się z wieloma Wielkimi ludźmi naszych czasów  np. ks. biskupem Majdańskim, Prymasem Tysiąclecia, Janem Pawłem II ...

więcej

Podsumowanie konferencji pt. "Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny"

W dniu 4 grudnia 2016 r. na auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się VI Sympozjum Naukowe z cyklu konferencji ,,Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”. Sympozjum to miało tytuł: ,,Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”.

Mottem tego wydarzenia był słowa prof. Jerme Lejeune wypowiedziane w Warszawie w 1994 roku podczas Międzynarodowego Kongresu Rodziny:
,,Każde życie, nawet upośledzone w oczach świata zasługuje na to, aby je przeżyć; (...) w oczach zranionego dziecka możemy odnaleźć wielką miłość jeśli odważymy się je pokochać; (...)”

więcej