Z wielkim i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Henryka Hosera, wieloletniego Przyjaciela  Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, kapłana, lekarza, naukowca a nade wszystko Człowieka renesansu o wielkim sercu i zaangażowaniu w dzieło budowania kultury życia i troski o najsłabszych w okresie życia prenatalnego.
 
Dziękujemy Bogu, że mieliśmy szczęście wspólnie spotykać się, słuchać i uczyć się troski o każdego człowieka w wymiarze chrześcijańskiego
personalizmu i medycyny hipokratejskiej. Ufamy, że mamy w Nim wspaniałego Orędownika w dziale budowania cywilizacji życia.
 
Niech Odpoczywa w pokoju po swym pełnym trudów życiu.
 
Składamy kondolencje bliskim i Przyjaciołom Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa.
 
 W imieniu PSNNPR
 
 Prezes Ewa Ślizień Kuczapska