„Nauczyciel PSNNPR wobec nowych wyzwań” to temat szkolenia dla instruktorów, które odbyło się w Woźniakowie k. Kutna w dn. 25-26 czerwca 2022 r. W szkoleniu uczestniczyło 28 instruktorów z całej Polski.

Pierwsza cześć szkolenia zatytułowana „Nowe możliwości popularyzowania NPR” była dostrzeżeniem tego, jak duży dorobek w zakresie materiałów i sposobów dotarcia z wiedzą o metodach rozpoznawania płodności do potencjalnych użytkowników metody wypracowało Stowarzyszenie: oferta kursów online, podręcznik i zeszyty ćwiczeń do nauki metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia dla użytkowników, standaryzacja nauczanie metody, Poradnia Zdrowia Prokreacyjnego (internetowa poradnia online) w ramach kampanii społecznej: Porozmawiajmy o zdrowiu prokreacyjnym.

Mirosława Szymaniak – przewodnicząca komisji szkoleniowej – przedstawiła ten dorobek Stowarzyszenia jednocześnie ukazując, że to gdzie dziś jesteśmy w Stowarzyszeniu możliwe było tylko dzięki temu, że w 1988 r. w Żdżarach odbył się pierwszy w Polsce kurs metody objawowo-termicznej, który ukończyło 49 osób. Następnie zaprosiła wszystkich uczestników do podróży w przeszłość, abyśmy zobaczyli skąd wyszliśmy i dokąd dziś doszliśmy. Poprosiła obecne na sali uczestniczki kursu w Żdżarach – Marię Jolantę Szostkowską oraz Iwonę Rawicką – o opowiedzenie o tamtym kursie. Czas do obiadu wypełniły wspomnienia.

Ewa Ślizień-Kuczapska przedstawiła historię współpracy PSNNPR z organizacjami międzynarodowymi (członkowstwo w EIFLE) i jej znaczenie dzisiaj. Podzieliła się własnymi doświadczeniami uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach oraz zachęcała, aby inni członkowie Stowarzyszenia brali w nich udział. Przywoływaliśmy tych, których zasługi dla naszego tu i teraz w Stowarzyszeniu są ogromne: Hanna Cerańska-Goszczyńska, Maria Kinle, Anna Lichtarowicz Marian Szczepanowicz, profesorowie Michał Troszyński oraz Bogdan Chazan i wielu innych. Przypomniana została współpraca z organizacjami i instytucjami w Polsce: Instytut Matki i Dziecka, Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Iner Polska, Liga Małżeństwo Małżeństwu i in.) oraz Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin.

Kończąc tę część szkolenia prezes E. Ślizień-Kuczapska przedstawiła dokonania niektórych uczestniczek kursu: praca doktorska pt. „Metody regulacji poczęć a więzi małżeńsko-rodzinne” obroniona przez Kamilę Rzepkę oraz książka pt. „Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności” napisana rzez Magdalenę Ogrodowczyk wraz z mężem. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że członkowie PSNNPR będą chwalić się – w dobrym tego słowa znaczeniu – swoimi osiągnięciami w ramach pracy dla i z rodziną i że będą przekazywać o tym informacje do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, aby można było dzielić się tą wiedzą i promować te osiągnięcia dalej. Uczestnicy szkolenia podkreślali, że taka forma przeprowadzenia spotkania była bardzo ważna i potrzebna, zarówno poznawczo (dla młodszych uczestników) jak i więziotwórczo. Dzięki takiemu rozpoczęciu wytworzyła się przyjazna i ciepła atmosfera. Ta cześć szkolenia była bardzo ważna także dla budowania poczucie ciągłości, spójności, odrębności od innych stowarzyszeń a jednocześnie więzi między nami, czyli naszej tożsamości.

Popołudniowa sesja szkolenia – bardzo merytoryczna i intensywna – połączona była z warsztatami dla lekarzy pt. „Karta obserwacji cyklu w praktyce lekarza i nauczyciela metody rozpoznawania płodności”. Organizatorami warsztatów byli Polskie Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności. Warsztaty odbywały się zdalnie. Oprócz uczestników z Woźniakowa słuchaczami byli lekarze, którzy łączyli się online. Podczas warsztatów odbyły się następujące prelekcje:

• Potencjał metody rozpoznawania płodności objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Kliniczna przydatność współpracy nauczyciela NPR i lekarza. (mgr. Mirosława Szymaniak i lek. Ewa Ślizień-Kuczapska KS i KN PSNNPR).

• Wykładniki endokrynologiczno-internistyczne zaburzeń płodności w przebiegu obserwacji cyklu. (dr n. med. Katarzyna Jankowska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog, specjalista andrologii klinicznej EAA i PTA, Adiunkt Kliniki Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański Warszawa).

• Żywienie i fitoterapia w leczeniu endometriozy. (Małgorzata Cegiełkowska – Zielarz, Fitoterapeuta, Doradca żywieniowy, Psycholog kliniczny, Lekarz weterynarii).

• Immunologia cyklu miesiączkowego i płodności (dr n. med. Aleksandra Kicińska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista immunologii klinicznej, MCNFP, instruktor NPR, Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Fizjologii GUM, dyrektor INVIVO Medical Clinic, Gdańsk).

• Wykładniki endometriozy w obserwacji cyklu (dr n. med. Radosław B. Maksym – specjalista ginekolog położnik, specjalista andrologii klinicznej EAA i PTA, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego CMKP Żelazna, Warszawa).

• Wpływ pasożytów jelitowych na zdrowie prokreacyjne. Studium przypadków. (Olimpia Janz – diagnosta laboratoryjny, FCP, OLIMPIAMED, Łódź).

Wszystkie wystąpienia poszerzały wiedzę, jaką posiada nauczyciel MRP o informacje medyczne, co pomocne jest w szerszym spojrzeniu na przebieg zapisu obserwacji i zdrowie prokreacyjne kobiet/par, z którymi spotyka się nauczyciel MRP. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., że u każdej kobiety w jej cyklu występują dwa bardzo ważne momenty, kiedy potrzebny jest stan zapalny, a leukocyty muszą być na podwyższonym poziomie. Te immonologicznozapalne momenty to: owulacja i implantacja, a nadmierne przyjmowanie przez kobietę preparatów przeciwzapalnych (np. bardzo popularne środki przeciwbólowe, przeciwzapalne) może prowadzić do blokowania owulacji lub niemożności implantacji. Wiedza z tej części szkolenia będzie przekazana podczas szkoleń dla nauczycieli w oddziałach.

Wieczór sobotni wypełniony był rozmowami, spacerami. Część osób z panią prezes Ewą Ślizień-Kuczapską i Komisją Szkoleniową pracowała nad nowym wydaniem podręcznika.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był podniesieniu kompetencji instruktorów w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń na nauczyciela MRP. Przekazano instruktorom oraz omówiono II wydanie „Skryptu dla instruktorów”. Odbyły się warsztaty prowadzące do opracowaniu zbioru pytań do egzaminu ustnego na kursie II stopnia. Omawiano interpretacje kart obserwacji cyklu. Był czas na wymianę poglądów, dyskusje, propozycje.

Czas szkolenia dla instruktorów to ważne wydarzenie. Spotkania z osobami z innych stron Polski, rozmowy, wymiana doświadczeń dają siłę do pracy na niwie NPR, inspirują, tworzą nowe znajomości i budują więzi.

Galeria zdjęć

wstecz