W nadchodzącym roku, wszystkich zaangażowanych w Naturalne Planowanie Rodziny, czeka wielkie wydarzenie – Światowy Kongres NPR. Będzie odbywał się w Europie – w Mediolanie, ale zgromadzi zainteresowanych z całego świata!

Zapamiętajmy datę: 11 – 14 czerwca 2015 rok Mediolan.

  • Tematyka jest fascynująca – od najnowszych badań z dziedziny stosowania NPR w różnych krajach i kulturach poprzez wpływ odżywiania czy zanieczyszczenia środowiska na ludzką płodność do zastosowania szeroko pojętego NPR w diagnostyce medycznej.
  • Organizatorzy zapraszają nas do udziału w charakterze prelegentów na podane tematy, a także do uzupełniania podanej listy tematów.
  • Zachęcamy do zapoznania się z  pismem od organizatorów, który zawiera listę proponowanych tematów wystąpień.
  • Osoby zainteresowane udziałem w charakterze prelegenta/przedstawiciela PSNNPR proszone są o kontakt z sekretarzem Zarządu – Sylwią Wilczyńską, Sylwia_wilczynska@wp.pl
  • Warto zaprezentować własne osiągnięcia!
  • Weźmy aktywny udział w Światowym Kongresie NPR!
  • Więcej na: www.2015nfpcongress.org

Do pobrania

wstecz