Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR oddział lubelski z okazji swojego JUBILEUSZU XXX – LECIA zaprasza na SEMINARIUM NAUKOWO – SZKOLENIOWE „Zdrowie prokreacyjne młodzieży w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym”, które odbędzie się 26 listopada 2022 roku (sobota).  Spotkanie odbędzie się w formule on-line oraz stacjonarnej. 

formuła on – line  w godzinach 12.00-15.00.  (link na spotkanie po zalogowaniu się)
forma stacjonarna:  Aula Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Al. Unii Lubelskiej 15, Lublin

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.11.2022r. pod linkiem: https://forms.gle/gTq14o4cgPb5rRC97

PROGRAM WYDARZENIA
12.00 – 12.30 Otwarcie seminarium dr in
ż. n. biol. Monika Pytka –Prezes PSNNPR Odział Lubelski
12.30 – 13.00 Historia powstania oddzia
łu lubelskiego PSNNPR, mgr Alina Krawczak – I Prezes PSNNPR O. Lubelski
13.00 – 13.30 Zdrowie prokreacyjne m
łodzieży okiem lekarza ginekologa, dr n. med. Beata Gulanowska-Gędek
13.30 – 14.00 Wp
ływ uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków na prenatalny i postnatalny rozwój dziecka, dr hab. n. o zdr. Anna B. Pilewska – Kozak
14.00 – 14.30 Postawy postmilenialsów wobec zdrowia prokreacyjnego, mgr Renata Krupa
14.30 – 15.00 Dyskusja moderatorzy: dr in
ż. n. biol. Monika Pytka, dr n. med. Katarzyna Kanadys
15.00-15.20 Przerwa kawowa
15.20-16.20 Warsztaty (do wyboru jedna z poni
ższych propozycji)
1). Okres dojrzewania - zasady interpretacji kart obserwacji cyklu dr n. med. Katarzyna Kanadys, mgr Dorota Huszaluk, mgr Lidia Paw
łowska (Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli NPR, doradców życia rodzinnego będących nauczycielami NPR, nauczycieli WDŻwR, katechezy, studentów)
2). WD
Ż z T(r)IK – iem mgr Renata Krupa, dr n. med. Katarzyna Piasecka (Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli WDŻwR, katechezy, pedagogów, psychologów)
16.30. Zako
ńczenie seminarium

Udzia
ł jest bezpłatny, natomiast uzyskanie zaświadczenia (dla chętnych) to koszt 20 zł.

Oddziałowi lubelskiemu serdecznie gratulujemy jubileuszu XXX-lecia!

Galeria zdjęć

wstecz