Prosimy o zapoznanie się z tłumaczeniem dokumentu, który jest wyrazem protestu względem tez zawartych w książce wydanej przez Papieską Akademię Życia pt. "Teologiczna etyka życia", a dotyczących dopuszczalności stosowania antykoncepcji.

Bezpośrednio po opublikowaniu rozpoczęły się kontrowersje wokół książki „Teologiczna etyka życia.Pismo Święte, tradycja, praktyczne wyzwania”. Porusza się w niej między innymi kwestie stosowania „metod antykoncepcji w pewnych okolicznościach, które czyniłyby posiadanie dzieci nieodpowiedzialnym”.
W niektórych kręgach kościelnych i w mediach doszło do pewnego zamieszania, interpretując to jako zmianę stanowiska Stolicy Apostolskiej w tych kwestiach. Ale stanowisko Kościoła katolickiego się nie zmieniło. Kolejni papieże, począwszy od co najmniej Piusa XI, wielokrotnie potwierdzali nauczanie Apostołów sformułowane przez Pawła: „A dlaczego nie czynić zła, aby przyszło dobro? jak niektórzy oszczerczo zarzucają nam mówienie. Ich potępienie jest sprawiedliwe”. Nie należy zdecydowanie pragnąć tego, co zasadniczo narusza porządek moralny, a zatem nie jest godziwe i narusza ludzką godność, nawet jeśli intencją jest promowanie dobra jednostki, rodziny lub społeczeństwa.

Czytaj dalej w załączonym dokumencie pdf...

Do pobrania

Galeria zdjęć

wstecz