Włodzimierz Fijałkowski

Profesor Włodzimierz Fijałkowski (1917-2003)

Architekt nowej świadomości ekologicznej

Z zawodu lekarz, ginekolog-położnik, wierny przysiędze Hipokratesa pomimo przeciwności. Wzór lekarza chrześcijańskiego. Żołnierz podziemia w czasie II Wojny Światowej i więzień obozów koncentracyjnych. Najbardziej znany jako Ojciec polskich Szkół Rodzenia i autor książek o tej tematyce. Nasz Wielki Przyjaciel – Ojciec NPR w Polsce.
Niewysoki, szczupły, energiczny... Miał opanowaną do perfekcji sztukę pięknego wysławiania się, która służyła dobru drugiego człowieka. Każde jego słowo i gest były przepełnione personalizmem płynącym prosto z serca. Trudno znaleźć człowieka, który tak jak on szanował drugą osobę. Także swoich adwersarzy i tych, którzy mu szkodzili. Nie obnosił się ze swoją wiarą. On ją praktykował w każdej minucie swojego życia.

więcej

Wspomnienie o ś.p. Zbigniewie Szymańskim

Profesor Zbigniew Szymański był promotorem mojej pracy doktorskiej, którą obroniłam w 2000 r. na PAM w Szczecinie (na podstawie rozprawy pt: Charakterystyka dwufazowych cykli miesiączkowych kobiet na podstawie parametrów dostępnych samoobserwacji). W mojej pamięci profesor pozostał jako CZŁOWIEK oddany Bogu i ludziom. Był niezwykle dokładny w tym, czego się podejmował i wszystkie rozpoczęte działania musiał doprowadzić do końca. Dbał o uczciwość i przejrzystość w relacjach. Jednocześnie był człowiekiem skromnym, bezinteresownym i pokornym. W bezpośrednim kontakcie był otwarty i życzliwy, niestwarzający dystansu. Wypowiadał się precyzyjnie i dość szczegółowo chcąc zgłębić istotę problemu. Odznaczał się pracowitością i rzetelnością. Był wymagającym nauczycielem. Siłę do pracy i podejmowania różnych inicjatyw czerpał z osobistego kontaktu z Bogiem, o którym nieraz wspominał. Pamiętam jak kilkakrotnie prosił mnie o modlitwę w intencji różnych zadań, jakie podejmował w sejmie. Ważnym świadectwem było dla mnie to, że codziennie uczestniczył we Mszy św. Właśnie od tego spotkania rozpoczynał każdy dzień. Sądzę, że temu, co robił był szczerze oddany, zarówno jako polityk, lekarz, naukowiec i instruktor metod rozpoznawania płodności.

więcej

Josef Rötzer

Josef Rötzer urodził się w 21 marca 1920 r. w Wiedniu. Po maturze w 1938 r. powołany został do Wehrmachtu i w 1939 r. wysłany na front wojny z Polską. W pudle z książkami, które wziął z sobą, było też Pismo święte. Czytał je, nie krępując się obecnością kolegów. Imponowało to innym żołnierzom, w związku z czym został karnie cofnięty do Austrii z powodu ?destrukcyjnego wpływu na grupę?. Ponieważ było duże zapotrzebowanie na lekarzy, mógł rozpocząć w 1941 r. studia medyczne, podczas których odbywał praktykę w szpitalu dla pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Poznał tam dokładnie budowę i funkcje mózgu, co okazało się przydatne w jego dalszej pracy.

W 1944 r. w czasie służby w szpitalu w Vöcklabruck poznał swoją przyszłą żonę Margaretę. ?Już po 7 tygodniach znajomości podjęliśmy decyzję, że się pobierzemy? ? wspominał profesor. Jednak trwała jeszcze wojna. W październiku 1944 r., w czasie swej ostatniej pracy w szpitalu polowym w Padwie, gdzie ofiarnie angażował się dla innych, dostał się do niewoli amerykańskiej.

więcej

John James Billings

Dr John Billings, znany na całym świecie pionier naturalnego planowania rodziny, zmarł wczoraj wieczorem (tj. 1 kwietnia 2007) w wieku 89 lat, po krótkiej chorobie.

John James Billings, doktor nauk medycznych, członek wielu profesjonalnych towarzystw medycznych, urodził się w Melbourne 5 marca 1918r. Wykształcenie medyczne uzyskał na Uniwersytecie w Melbourne. W 1943r. poślubił dr Evelyn L. Billings z.d.Thomas. W czasie II wojny światowej służył jako lekarz wojskowy w jednostkach AIF.

W 1947r.,po odbyciu studiów podyplomowych w Londynie, uhonorowany członkostwem Nuffield Fellowship. Specjalizując się w neurologii, powrócił do Australii, gdzie następnie został mianowany Dyrektorem Wydziału Neurologii w Szpitalu św. Wincentego w Melbourne oraz Dziekanem Wydziału Medycznego Licencjackiej Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Melbourne.

więcej