W dniach 12-13 grudnia 2009 w Warszawie na Dewjtis 3 w Dobrym Miejscu, odbyło się Jubileuszowe sympozjum naukowe w związku z XX-leciem działalności Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (1989 – 2009). Zamysłem Zarządu Głównego PSNNPR, było doprowadzenie do scalenia środowisk nauczających i promujących metody rozpoznawania płodności. W związku z tą inicjatywą na spotkanie zaproszono przedstawicieli wszystkich działających w Polsce organizacji NPR. a więc INER, LMM, Miłość i Odpowiedzialność, TOR oraz instruktorów modelu Creighton. Gościliśmy również przyjaciół z organizacji pro-life, sympatyków z różnych środowisk akademickich, naukowych i społecznych oraz różne wydawnictwa tj.: Rubikon, Polonia Christiana, Świętego Pawła, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia, Głos dla Życia, HLI, Ctlife, cykl 28 dni, Cambridge Diagnostics.

Łącznie podczas 2­-u dniowego sympozjum odwiedziło nas prawie 300 osób. W naszym gronie szczególne miejsce zajęły osoby od lat zasłużone dla krzewienia idei naturalnego planowania rodziny, jako stylu życia.Wśród nich należy wymienić prof. Michała Troszyńskiego, prof. Bogdana Chazana, dr Elżbietę Wójcik, dr Marię Szczawińską, dr Elżbietę Woźną, mgr Elżbietę Chojnacką, mgr Teresę Król, dr Urszulę Dudziak, małżeństwo - Jadwigę i Jacka Pulikowskich, którzy fizyczne nieobecnie wysłali list (w załączeniu) i wiele innych wspaniałych osób.

Słowo wstępne wygłosił Ks. Bp Dr Stanisław Stefanek – wieloletni dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, członek Papieskiej Rady ds. Rodziny i Wiceprzewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny oraz Ks. Abp. Henryk Hoser, ordynariusz diecezji Warszawsko-Praskiej, Przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych oraz Konsultor Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Ks. Bp. Stanisław Stefanek zauważył, że w wiedzy medycznej brakuje spojrzenia antropologicznego na problemy płciowości i płodności. Zwrócił uwagę na potrzebę budowania wsparcia naukowego i społecznego dla istotnej problematyki ochrony życia i tworzenia bardziej integralnego środowiska. Wspominał początki tworzenia PSNNPR i cieszył się z nadal trwającej pracy dla społeczeństwa oraz wykształcenia blisko 3000 nauczycieli w ciągu 20-lat.

Ks. Abp. Henryk Hoser stwierdził, że ważne jest dziś wychowanie człowieka do świadomości płodności. Zwrócił uwagę na zagrożenia płynące z nadmiernej medykalizacji sfery zdrowia prokreacyjnego oraz na szerzące się wśród społeczeństwa nieograniczone i nieprzewidywalne skutki antykoncepcji i sztucznej prokreacji. Podkreślił potrzebę indywidualnego podejścia do użytkowników metod rozpoznawania płodności z podkreśleniem jak najprostszych rozwiązań. Ponadto podniósł, jak dotąd mało znaną kwestię konieczności ewangelizacji intymności małżeńskiej.

Obaj prelegenci podkreślili konieczność podjęcia wysiłków integracyjnych, które zmierzałyby do promocji różnych metod rozpoznawania płodności, pokazując ich szeroko pojętą wartość i piękno.

Dr n med. Wanda Półtawska w swoim wystąpieniu pt; Płodność jako dar i zadanie, wychowanie do czystości (wybrane elementy), wskazała na znaczenie płciowości jako daru, który można zrozumieć sięgając do „korzeni”, do Księgi Rodzaju. Kluczem do zrozumienia koncepcji daru jest Genealogia Divina – pochodzenie człowieka od Boga. Zwróciła uwagę, że życie ludzkie i ciało jest święte, a człowiek może odnaleźć Boga w swym wnętrzu ściśle związanym z płciowością tzn., kobiecością lub męskością.

Historyczne ujęcie powstania, rozwoju i dorobku Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, zaprezentowała dr n. med. Hanna Cerańska – Goszczyńska – honorowy Prezes PSNNPR. W swoim wystąpieniu na nowo przywołała liczne osoby inicjujące powstanie i rozwój działalności PSNNPR. Wszystkim tym osobom, a szczególnie wspierającym i współtworzącym dzieło stowarzyszenia Dr Alinie Lichtarowicz i mgr Maryli Kinle złożyła serdeczne podziękowania. Dr Alina Lichtarowicz wystosowała list do Zarządu Głównego ze względu na niemożność uczestnictwa w obradach (w załączeniu). Wykład dr Hanny Cerańskiej–Goszczyńskiej wzbogaciła wypowiedź mgr Ewy Kowalewskiej - prezesa HLI, która przedstawiła pracę PSNNPR i HLI na wschodzie Europy. Kilkuletnia współpraca z przyjaciółmi z Europy wschodniej zaowocowała powstaniem samodzielnych organizacji NPR na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Rosji oraz Kirgistanie.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, lek. specjalista ginekolog-położnik Ewa Ślizień-Kuczapska, zaprezentowała Jubileuszowe III poprawione i rozszerzone wydanie pracy zbiorowej - podręcznika Metod Rozpoznawania Płodności, wydanego pod redakcją prof. Michała Troszyńskiego. Ponadto przedstawiła retrospektywne spojrzenie na metody rozpoznawania płodności, zaproponowała strategie działania na przyszłość i zainicjowała podjęcie starań mających na celu scalenie wszystkich organizacji NPR pod jednym parasolem, jako Polskie Centrum Badawczo-Edukacyjne Metod Rozpoznawania Płodności.

Colleen Norman, wieloletni prezes macierzystego stowarzyszenia metody podwójnego sprawdzenia (double check metod), a obecnie założyciel fundacji The Fertility Education Trust podziękowała za zaproszenie na 20-lecie PSNNPR. Wyraziła radość z tak dobrze się zapowiadającej „20-letniej córki”, która przerosła „mamę” w wielu inicjatywach. W swoim wystąpieniu pokazała ciekawe i szczególnie pomocne niektórym użytkowniczkom ujęcie zasad interpretacji rozszerzonej obserwacji śluzu szyjkowego opartej na kolorystyce pór roku oraz odpowiedzi na szczegółowe pytanie zawarte na karcie obserwacji (przetłumaczona karta znajduje się na stronie stowarzyszenia jako tzw. „karta rozszerzona” www.psnnpr.com). Niezwykle ciekawe i bogate były prezentacje działalności różnych organizacji promujących NPR w Polsce: Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg. met. Prof. J. Rotzera, Ligii Małżeństwo Małżeństwu, Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność, Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (było nie obecne), ale prezes Kazimierz Trojan wystosował list gratulacyjny (w załączeniu).

Sobotnie spotkanie zakończyło się bankietem, którego wspaniałą ozdobą był recital gitarowy oraz śpiew i recytacje przyjaciół z oddziału bielskiego

Niedzielę powitaliśmy mszą świętą odprawioną przez ks. Piotra Pawlukiewicza, który w wygłoszonym kazaniu podkreślił konieczność pracy nad relacjami w małżeństwie z obu stron nie pomijając wad pań i panów.

Instruktor metody angielskiej oraz konsultant medyczny i instruktor modelu Creighton  lek. specjalista medycyny rodzinnej Adam Kuźnik zaprezentował osiowe założenia i zasady NaProTechnology zestawiając jej niektóre elementy z obserwacjami wykorzystywanymi w metodzie angielskiej. W przerwie Kasia Cynowska nauczyciel metody angielskiej poprowadziła krótką gimnastykę.

Prezes Fundacji Twórczych Kobiet lek. med. Magdalena Nehring-Gugulska, w swoim wystąpieniu pokazała, jak bogate w inicjatywy i pomysły może być środowisko żon i matek oraz o co warto wzbogacić ofertę poradni rodzinnej.

Mgr Małgorzata Rzeszutek - Desmond, specjalistka od medycyny żywienia wykształcona w Warszawie i Londynie, a obecnie pracownik Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, przedstawiła – wpływ diety w pierwszym okresie życia na przyszłe ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Podkreśliła szczególnie niekorzystny wpływ tzw. fast food oraz diety ubogiej w witaminy i mikroelementy na zjawisko hiperinsulinizmu i późniejszych zaburzeń metabolicznych w tym niepłodności.

Wspólne spotkanie ubogaciły bardzo interesujące i obfitujące w ciekawe inicjatywy prezentacje dotychczasowej pracy 20 oddziałów terenowych PSNNPR. Wszystkim prezesom oddziałów oraz osobom szczególnie zasłużonym wręczono podziękowania i nagrody ( lista osób odznaczonych w załączeniu)

Spotkanie zakończyło się odczytaniem przygotowanego Listu Intencyjnego (list w załączeniu) w sprawie współpracy stowarzyszeń i organizacji zajmujących się nauczaniem metod naturalnego planowania rodziny, który podpisali przedstawiciele pięciu organizacji: Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg. met. Prof. J. Rotzera, Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność, Liga małżeństwo małżeństwu.

Opracowała Ewa Ślizień-Kuczapska i Alina Deluga