Podręcznik

Podczas konferencji istnieje możliwość zakupienia książki p.t: "Podręcznik rozpoznawania płodności służący odpowiedzialnemu rodzicielstwu" - Część I. Podręcznik jest owocem projektu FEDRA.

podrecznik