Prokreacja ekologiczna

Na podstawie Artykułów i wystąpień konferencyjnych prof. Włodzimierza Fijałkowskiego.
Działalność lekarzy w dziedzinie rozrodczości oscyluje pomiędzy jego ochroną i niszczeniem. Ogromna większość ginekologów zalecających antykoncepcję nie dostrzega sensu i znaczenia metod objętych programem naturalnego planowania rodziny.
Zasięg ekologicznych zniszczeń jest obecnie tak duży, iż konieczne staje się pogłębianie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Szczególne miejsce przypada tu szkolnictwu w zakresie przedmiotu "przygotowanie do życia w rodzinie" oraz planujących zawrzeć związek małżeński.
Wiek XXI musi być wiekiem scalonego programu prokreacji ekologicznej. Jego wprowadzenie jest zgodne z postulatami promocji zdrowia wysuniętego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

więcej

Miłość bez zabezpieczeń

Bożena i Maciej Taborowie
Jakiś czas temu dyskutowaliśmy w gronie przyjaciół na temat tego, jak w przystępny sposób wytłumaczyć małżonkom, dlaczego praktykowanie metod naturalnego planowania rodziny jest lepsze niż stosowanie antykoncepcji. Była to szczera rozmowa i niektórzy z nas nie ukrywali swoich wątpliwości: nie jest wcale takie oczywiste, że metody naturalne są same w sobie lepsze niż antykoncepcja - mówili - a jeśli nawet, to nie da się tego wyjaśnić bez odwołania się do skomplikowanych zasad etycznych i teologicznych - zbyt trudnych dla niespecjalistów. Pojawiła się też opinia, że również metody naturalne można stosować z pobudek egoistycznych, tak jak antykoncepcję. Kłoś inny stwierdził, że zna małżeństwa, które używają antykoncepcji, a mimo to kochają się i są dobrymi rodzicami.

więcej