• Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Michała Troszyńskiego
  • Objętość: 296 str.
  • Format: (176×250mm)
  • Rok wydania: 2009 

Opis:

Podręcznik Naturalne Planowanie Rodziny został opracowany z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny i jest dziełem  zbiorowym wybitnych specjalistów z różnych dziedzin wiedzy medycznej i pokrewnych specjalności.

Podręcznik stanowi podstawę programu szkoleniowego na kursach, po zakończeniu których słuchaczki i słuchacze (reprezentujący często różne zawody, niekoniecznie związane z  medycyną) mogą uzyskać dyplom nauczyciela naturalnego planowania rodziny (NPR). Podręcznik ten jest zatem skierowany przede wszystkim do nauczycieli naturalnego planowania rodziny, ale także do wszystkich osób, które zainteresowane są tą problematyką, a więc zarówno lekarzy, pielęgniarek i położnych, jak i nauczycieli szkół podstawowych i średnich, psychologów, doradców rodzinnych przygotowujących się do prowadzenia spotkań z młodzieżą, narzeczonymi i małżeństwami.


Książka „Rozpoznawania płodności” przedstawia następujące zagadnienia:

Część I

o    Ludzka płciowość. Płodność
(W. Fijałkowski)

o    Anatomia i fizjologia układu płciowego męskiego
(Z. Szymański)

o    Anatomia i fizjologia układu płciowego żeńskiego
(Z. Szymański)

o    Najczęstsze zaburzenia cykli miesiączkowych - profilaktyka
i leczenie
(W. Skręt)

o    Zmniejszona płodność i niepłodność
(T. Dmochowski)

o    Wczesne niepowodzenia prokreacji
(B. Chazan, M. Troszyński)

o    Naprotechnologia - NaProTECHNOLOGYTM
(M. Kinle, M. Szymaniak, E. Ślizień-Kuczapska)

 

Część II

o    Fazy cyklu miesiączkowego i objawy płodności w cyklu miesiączkowym
(M. Kinle, M. Szymaniak)

o    Metoda objawowo - termiczna podwójnego sprawdzenia - reguły interpretacji objawów płodności
(H. Cerańska-Goszczyńska)

o    Wskazówki co do interpretacji karty cyklu
(M. Kinle)

o    Wpływ leków na objawy w cyklu miesiączkowym, ciążę i laktację
(M. Nehring-Gugulska)

o    Środki technologiczne pomocne w rozpoznawaniu płodności
(E. Ślizień-Kuczapska)

 

Część III

o    Zalety i trudności stosowania metod naturalnego planowania rodziny
(T. Dmochowski, H. Cerańska-Goszczyńska, M. Kinle)

o    Efektywność metod naturalnego planowania rodziny
(H. Cerańska-Goszczyńska, M. Kinle)

o    Psychologiczne aspekty naturalnego planowania rodziny
(D. Kornas-Biela)

o    Praca w poradni metod rozpoznawania płodności
(G. Kowalczyk)

o    Nauczanie metod rozpoznawania płodności u osób z dysfunkcją wzroku
(J. Pachulska-Karska)

 

Część IV

o    Okres dojrzewania
(G. Pachecka)

o    Opieka przedkoncepcyjna. Ciąża. Poród. Połóg.
(M. Szczawińska)

o    Rozwój dziecka i jego uwarunkowania w okresie prenatalnym
(H. Cerańska-Goszczyńska, M. Kinle)

o    Karmienie piersią. Laktacyjna niepłodność poporodowa
(H. Cerańska-Goszczyńska)

o    Przekwitanie - perimenopauza, andropauza
(E. Ślizień-Kuczapska)

 

Część V

o    Choroby przenoszone drogą płciową. Problematyka HIV/AIDS
(G. Mierzejewska)

o    Antykoncepcja. Aborcja
(P. Gratkowski)

o    Znaczenie nasienia mężczyzny dla organizmu kobiety
(J. Matyjek)

o    In vitro - dlaczego?
(E. Ślizień-Kuczapska)

o    Etyka i godność początków ludzkiego życia
(M. Środon)

o    Człowiek i płodność. Wybrane zagadnienia etyczne
(L. Dembski)

 

Część VI

o    Naturalne planowanie rodziny w aspekcie historycznym
(M. Kinle, M. Małecka-Holerek)

o    Naturalne planowanie rodziny na świecie i w Polsce
(M. Kinle)