Tytuł publikacji: Kiedy jestem płodna, a kiedy nie.


Opis publikacji:

Nowe, już XI wydanie poradnika uzupełnia nowy rozdział - o naprotechnologii. Zwraca on uwagę na podstawową różnicę etyczną pomiędzy głośną i popularyzowaną w niektórych mediach metodą in vitro, będącą zabiegiem sztucznego zapłodnienia, nie leczenia, nadto zabiegiem pozostawiającym kobietę niepłodną, a naprotechnologią, która jest całkowicie naturalną metodą obserwacji objawów płodności, wykrywa i leczy istniejące przyczyny niepłodności, dzięki czemu wyleczona kobieta rodzi zdrowe dziecko. W nowym wydaniu uaktualniono także adresy, telefony i e-maile poradni życia rodzinnego i naturalnego planowania rodziny.