Funkcja w Stowarzyszeniu: Prezes Zarządu Głównego od 2003 r.


Wykształcenie, wykonywany zawód:

 • Lekarz, specjalista ginekolog-położnik, ultrasonolog
 • doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk medycznych
 • NFP Medical Consultant od 2011 roku po kursie NaProTECHNOLOGY w Omaha (USA) i Medical Manaegement Course 2018 FEMM
 • Od 1994 r. do chwili obecnej - praca jako straszy asystent w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie oraz ambulatoryjna w przychodniach lekarskich

Doświadczenie w nauczaniu NPR:

 • Instruktor NPR od 15 lat
 • W latach 1997-2000 prowadzenie Poradni Metod Rozpoznawania Płodności przy Szpitalu św. Zofii w Warszawie
 • Wykładowca, prelegent podczas m.in.:
  • konferencji, sympozjów, np. „Naturalne Planowanie Rodziny dla opornych”, „Antykoncepcja: czy wiesz już wszystko?”, „In vitro: czy wiesz już wszystko?”, „Zdrowie prokreacyjne nastolatków”,
  • kursów dla nauczycieli i instruktorów NPR,
  • kursów i szkoleń dla pracowników służby zdrowia,
  • szkoleń i kursów w zakresie karmienia piersią w Centrum Nauk o Laktacji
  • cyklicznych spotkań z parami bezdzietnymi w Sulejówku, Niepokalanowie, Licheniu
 • W latach 2003-2008 wykładowca dziennego bloku „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania” na studiach podyplomowych Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.
 • Organizator i wykładowca podczas cyklu konferencji od 2011 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl
 • Wykładowca na fakultetach z metod Rozpoznawania Płodności na WUM: www.fakultetmrp.wum.edu.pl
 • Redaktor Naczelny pisma naukowego Życie i Płodność od 2016 roku
 • Konsultant Ministerstwa Zdrowia ds. promocji i troski o zdrowe prokreacyjne  Polek i Polaków na lata 2016-20
 • Członek Komisji przy Ministrze Zdrowia ds. Narodowego Programu Zdrowia
 • Były Vice Prezydent IEEF (www.ieef.eu)
 • zastępca przewodniczącej zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności (www.ptzpiln.pl)
 • Członek Towarzystwa Akademickiego Fides et Ratio