Prokreacja ekologiczna

Na podstawie Artykułów i wystąpień konferencyjnych prof. Włodzimierza Fijałkowskiego . Działalność lekarzy w dziedzinie rozrodczości oscyluje pomiędzy jego ochroną i niszczeniem. Ogromna większość ginekologów zalecających antykoncepcję nie dostrzega sensu i znaczenia metod objętych programem naturalnego planowania rodziny. Zasięg ekologicznych zniszczeń jest obecnie tak duży, iż konieczne staje się pogłębianie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa....

Czytaj więcej...

Miłość bez zabezpieczeń

Bożena i Maciej Taborowie Jakiś czas temu dyskutowaliśmy w gronie przyjaciół na temat tego, jak w przystępny sposób wytłumaczyć małżonkom, dlaczego praktykowanie metod naturalnego planowania rodziny jest lepsze niż stosowanie antykoncepcji. Była to szczera rozmowa i niektórzy z nas nie ukrywali swoich wątpliwości: nie jest wcale takie oczywiste, że metody naturalne są same w sobie lepsze niż antykoncepcja - mówili - a jeśli nawet, to nie da się tego wyjaśnić bez odwołania się do ...

Czytaj więcej...

Zalecenia WHO

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące naturalnego planowania rodziny Termin "naturalne planowanie rodziny" powinien być zastąpiony wyrażeniem "metody rozpoznawania płodności" (fertility awareness methods). Jeżeli istnieją trudności w tłumaczeniu słowa "awareness" na inne języki można zastosować synonimy, takie jak "wiedza", "rozpoznanie". Metody rozpoznawania płodności (MRP) powinny być przedstawiane równolegle z innymi metodami...

Czytaj więcej...