Funkcja w Stowarzyszeniu:
Członek Zarządu Głównego