Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.psnnpr.com. Sprzedającym jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (w skrócie PSNNPR) z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 13 lok. 4b wpisane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000099539, zarejestrowane pod numerem NIP: 525-15-75-752, Regon: 001402901 zwane także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt...

Czytaj więcej...