Konferencja p.t. „Przebieg ciąży a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne”

Konferencja p.t. „Przebieg ciąży a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne”
Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji „Przebieg ciąży a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne”, która odbędzie się 18 listopada 2017 r. w Warszawie, w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin, przy ul. Marii Grzegorzewskiej 10. Wydarzenie organizuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin. Patronat honorowy nad konferencją objęli Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki. Do komitetu honorowego konferencji dołączył Pan Konstanty Radziwiłł, Minister...

Czytaj więcej...

O Hannie Cerańskiej - Goszczyńskiej raz jeszcze.

O Hannie Cerańskiej - Goszczyńskiej raz jeszcze.
Obecny czas skłania do refleksji i wspomnień o tych ważnych postaciach z naszego życia, którzy jeszcze niedawno byli pośród nas i ubogacali nas swoją obecnością, mądrością i doświadczeniem. Szczególnie mocno odczuwamy wciąż brak nieodżałowanej dr Hanny Cerańskiej - Goszczyńskiej. Zapraszamy do wysłuchania wspomnień o niej oraz do obejrzenia prezentacji zawartych na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (http://kslpmazowsze.pl/?p=798...

Czytaj więcej...

Konferencja - Medycyna spersonalizowana w leczeniu niepłodności

Konferencja - Medycyna spersonalizowana w leczeniu niepłodności
W imieniu organizatorów chcielibyśmy zaprosić na konferencję zatytułowaną Medycyna spersonalizowana w leczeniu niepłodności. Konferencja odbędzie się 2 grudnia w Łodzi, w Strefie Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Muszyńskiego 2. Udział dla uczestników jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja ON-LINE. Konferencja skierowana jest do:
- lekarzy rodzinnych, lekarzy POZ,
- lekarzy ginekologów, lekarzy łódzkich szpitali zainteresowanych tematyką,
- środowiska pielęgniarek i położnych, pielęgniarek środowiskowych,
- przedstawicieli uczelni...

Czytaj więcej...

Polska edukacja seksualna typu A na tle europejskim

Polska edukacja seksualna typu A na tle europejskim
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi wynikami analizy porównawczej dotyczącej czterech krajów europejskich: Polski – w której realizowany jest program edukacji seksualnej typu A – o charakterze „proabstynencyjnym" i „prorodzinnym” oraz Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemiec – czyli krajów o rozwiniętej edukacji permisywnej typu B. Materiały były prezentowane podczas Spotkania Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (IEEF) w Polsce (w Warszawie, 6-8 października) przez przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Artykuł jest dostępny w...

Czytaj więcej...

Konferencja pt. "Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otępiennej"

Konferencja pt. "Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otępiennej"
Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję pt. "Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otępiennej", organizowanej przez Fundację Projekt Starsi, w partnerstwie z Domem Dziennego Pobytu dla Osób z dysfunkcjami neurologicznymi Kanarkowa i finansowanej ze środków m.st. Warszawy.
Data i miejsce: 9.11.2017 (czwartek), Marzyciele i Rzemieślnicy,Warszawa, ul. Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy.
Zapisy mailowo na adres fundacja@projektstarsi lub telefonicznie: 691 754 672.
Program konferencji można pobrać tutaj.
Więcej informacji na stronie:...

Czytaj więcej...

Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Diagnostyka Jajnika: Miłość? Pewnie! Ale zdrowie przede wszystkim!

Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Diagnostyka Jajnika: Miłość? Pewnie! Ale zdrowie przede wszystkim!
19 września zainaugurowana została oficjalnym śniadaniem prasowym III odsłona Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Diagnostyka Jajnika 2017 pod hasłem: Miłość? Pewnie! Ale zdrowie przede wszystkim! Jej organizatorem jest Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości. Ambasadorami tegorocznej akcji zostało znane i lubiane małżeństwo aktorów: Krystian i Maria Wieczorek. Celem tegorocznej odsłony jest zmiana zachowań wśród mężczyzn w postrzeganiu nowotworów kobiecych jako sprawy wyłącznie osobistej. Kampania ma dostarczyć im niezbędnej wiedzy, by w pełni zainteresowali się życiem i zdrowiem kobiet....

Czytaj więcej...

Spotkanie Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (IEEF) w Polsce

Spotkanie Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (IEEF) w Polsce
W imieniu Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego IEEF (www.ieff.eu) chcielibyśmy serdecznie zaprosić na trzydniowe spotkanie, które odbędzie się w dniach 6-8 października 2017 roku w Warszawie. Jest to doroczne zebranie członków IEEF - przedstawicieli organizacji pro life i NPR z całej Europy. Niektórych z nich mieliśmy już okazję poznać podczas konferencji organizowanych w latach ubiegłych na WUM np. prof. M. Menarguez, prof. R. Eccocharda lub wcześniej np. H. Hurzelera ze Szwajcarii, Collin Norman z Anglii. Zjazd jest okazją do spotkania i porozmawiania o...

Czytaj więcej...

Zmarł prof. dr hab. Michał Troszyński

Zmarł prof. dr hab. Michał Troszyński
Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 13 lipca 2017 roku, w wieku 96 lat, zmarł prof. dr hab. Michał Troszyński, ginekolog i położnik, autor wielu publikacji, w tym podręcznika dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny. Poniżej zamieszczamy życiorys tej wybitnej postaci. Profesor Michał Troszyński, wybitny lekarz, nestor polskich ginekologów, urodził się 3 września 1921 r. w Czekanówku (pow. Brodnica, woj. pomorskie). W 1952 r. otrzymał dyplom lekarza medycyny Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1964 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Warszawie, a w 1971 r. tytuł...

Czytaj więcej...

Wspomnienie o prof. dr hab. Michale Troszyńskim

Wspomnienie o prof. dr hab. Michale Troszyńskim
Profesor Michał Troszyński był dla mnie wielkim autorytetem, jako lekarz i mężczyzna oraz człowiek - prawdziwy humanista. Zawsze niezwykle delikatny, cichy i skromny. Ciepły w kontaktach osobistych, słuchający, mający swoje zdanie i umiejący doradzić w sprawach medycznych i życiowych. Nigdy nie był zmęczony czy znudzony. Martwił się, że nie ma komu przekazywać swoich przemyśleń i wielu wspaniałych pomysłów i projektów. Pracował nocami, mówił, że nie potrzebuje dużo snu, wystarczą cztery godziny... Wciąż pełen ciekawości życia oraz zapału do pracy naukowej, szukania odpowiedzi i odkrywania...

Czytaj więcej...

Podsumowanie konferencji pt. ,,Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”

Podsumowanie konferencji pt. ,,Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”
W dniu 4 grudnia 2016 r. na auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się VI Sympozjum Naukowe z cyklu konferencji ,,Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”. Sympozjum to miało tytuł: ,,Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”. Mottem tego wydarzenia był słowa prof. Jerme Lejeune wypowiedziane w Warszawie w 1994 roku podczas Międzynarodowego Kongresu Rodziny: ,,Każde życie, nawet upośledzone w oczach świata zasługuje na to, aby je przeżyć; (...) w oczach zranionego dziecka możemy...

Czytaj więcej...