Ostrzeżenie
  • The form #7 does not exist or it is not published.
  • The form #7 does not exist or it is not published.

List poparcia nauczycieli i instruktorów PSNNPR dla Prof. Bogdana Chazana

List poparcia nauczycieli i instruktorów PSNNPR dla Prof. Bogdana Chazana, 14/15 czerwiec 2014 r. - zapraszamy do zapoznania się z jego treścią tutaj oraz listą podpisów ...

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie 2014

Boże Narodzenie 2014
Wszystkim członkom Stowarzyszenia, jego sympatykom i osobom wspierającym naszą działalność życzymy radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego! Aby stały się one czasem SPOTKANIA z jedynym źródłem prawdziwej miłości i pokoju, wypływającego ze stajenki w Betlejem.
członkowie Zarządu Głównego...

Czytaj więcej...

Podsumowanie obchodów Jubileuszu XXV-lecia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem obchodów Jubileuszu XXV-lecia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, które miały miejsce 25 października w Warszawie.

 

Czytaj więcej...

Sympozjum 2015

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konferencji. {rsform...

Czytaj więcej...

Praktyczny kurs dla użytkownika metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia

Praktyczny kurs dla użytkownika metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia
Kurs składa się z czterech części: podręcznika, zeszytu obserwacji cyklu oraz z zeszytów ćwiczeń część 1, 2 i 3, przeznaczonych do samodzielnej nauki metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia lub na kursy dla użytkowników metody prowadzone przez dyplomowanych nauczycieli NPR. Poszczególne części Praktycznego kursu dla użytkownika zostały zaprojektowane i przygotowane tak, żeby dały możliwość samodzielnego nauczenia się i z powodzeniem stosowania metody RP przez użytkownika metody. Osobom rozpoczynającym stosowanie metody rozpoznawania płodności zalecamy zaopatrzenie się w cały...

Czytaj więcej...

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.psnnpr.com. Sprzedającym jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (w skrócie PSNNPR) z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 13 lok. 4b wpisane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000099539, zarejestrowane pod numerem NIP: 525-15-75-752, Regon: 001402901 zwane także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt...

Czytaj więcej...