Dzień dziecka utraconego

W najbliższą niedzielę w Parafii pw. Świętego Józefa w Bielsku-Białej odbędą się obchody Dnia Dziecka Utraconego. Początek o godzinie 16:00 w salkach koło kościoła, ul. Tuwima 62, Bielsko-Biała. Poniżej program, a więcej szczegółów na plakacie.
16:00 Spotkanie z Panią Angeliką Felką – osobą, która doświadczyła śmierci swojego dziecka, autorką książki „Naznaczeni Łaską. Jak dostrzec wartość życia po śmierci dziecka”.
17:15 Różaniec za osieroconych rodziców
18:00 Msza święta
Zapraszamy również na strony przygotowane dla rodziców po stracie: www.dlaczego.org.pl oraz poronienie.pl.

Sympozjum "Prawo naturalne a prawo Boże"

W imieniu organizatorów, Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW oraz Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, chcielibyśmy zaprosić na sympozjum z okazji 20-lecia opublikowania Encykliki Fides et Ratio. Odbędzie się ono 6 października 2018 roku w Warszawie. Sympozjum będzie poświęcone problematyce relacji budowanych na prawdzie i miłości i zatytułowane "Prawo naturalne a prawo Boże".  Inspiracją tematyki sympozjum były toczące się debaty dotyczące kształtu Konstytucji, a także troska o relacje społeczne, które winny być budowane na prawdzie i miłości, zwłaszcza w kontekście wychowania młodego pokolenia w poszanowaniu najważniejszych wartości ogólnoludzkich. Szczególnie serdecznie zapraszamy dziennikarzy, wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz tych wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny oraz troska o budowanie cywilizacji miłości w relacjach międzyludzkich i w wychowaniu młodego pokolenia.

Do pobrania

Zmarła dr Teresa Kramarek

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pani dr Teresy Kramarek, wybitnej postaci związanej z rozwojem metod naturalnych w Polsce, a także osoby traktującej służbę małżonkom i rodzinie jako swoistego powołania.

Msza pogrzebowa śp. Teresy Kramarek odbędzie się w Kościele św. Rodziny w Poznaniu w piątek 8.czerwca 2018r. o godz.10.00, a  pogrzeb o godz.12.00 na cmentarzu przy ul. Bluszczowej.

Poniżej zamieszczamy życiorys Pani dr Teresy Kramarek (wiadomości zaczerpnięte ze strony www.mio.org.pl)

więcej

Filmy będące świadectwem o znaczeniu NPR-u w życiu osobistym i w pracy zawodowej

Zapraszamy do zapoznania się z filmem (w wersji polskiej i angielskiej), w którym lekarze i nauczyciele oraz sympatycy NPR, z różnych stron świata, jedym głosem mówią o roli naturalnego planowania rodziny w ich codziennej pracy i życiu osobistym. Warto rozpowszechniać i polecać te materiały innym!

Konferencja "Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie"

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej pt. „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”.  Inspiracjami do organizacji Konferencji jest 50. rocznica ogłoszenia Encykliki Humanae Vitae oraz 25 lat działalności Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny INER – Polska. Konferencja odbędzie się w Dniu Matki 26 maja 2018 w Auli im. Roberta Schumana w budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3). Wydarzenie rozpocznie Msza św. sprawowana o godz. 8:00 pod przewodnictwem JE Kazimierza Kardynała Nycza w kościele akademickim św. Józefa.

więcej

Międzynarodowa Konferencja w 50-tą rocznicę encykliki "Humanae Vitae" - zaproszenie

Kolejny raz chcielibyśmy zaprosić wszystkich na Międzynarodową Konferencję w 50-tą rocznicę encykliki "Humanae Vitae", która odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2018r. w Centrum Pastoralnym Pawła VI  w Brescii we Włoszech. Organizatorami Konferencji są Confederazione Italiana dei Centri RNF oraz Institut Européen d’Education Familiale European Institute for Familiy Life Education we współpracy z Papieskim Instytutem Teologicznym Jana Pawła II.

więcej

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Interdyscyplinarne aspekty obrony życia ludzkiego"

W imieniu organizatorów, wśród których znajduje się również Oddział Bydgoski PSNNPR, zapraszamy na Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Interdyscyplinarne aspekty obrony życia ludzkiego. Sympozjum odbędzie się 9.06.2018 w Domu Polskim, przy ul. Grodzkiej 1,  w Bydgoszczy. Udział w sympozjum jest bezpłatny. Szczegóły znajdują się na plakacie.

Do pobrania