Kurs doskonalący z metod rozpoznawania płodności dla lekarzy!

Uwaga lekarze!
 
Zapraszamy na kurs doskonalący z metod rozpoznawania płodności i zdrowia prokreacyjnego!
 
Warszawski uniwersytet medyczny.
Centrum kształcenia podyplomowego.
 
20 pkt edukacyjnych.