Sympozjum "Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa"

sympozjum2016

 

W imieniu organizatorów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka zapraszamy na sympozjum "Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa", które odbędzie się 14 maja br. (sobota) w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łazarza 16 w Krakowie. Sympozjum poświęcone będzie niezwykle aktualnemu zagadnieniu wobec ostatnich wydarzeń politycznych i społecznych w Polsce. Obecnie trwa społeczna dyskusja nad ustawodawstwem chroniącym życie każdego człowieka od momentu poczęcia, jednak zbyt rzadko podnosi się w niej kwestię wolności sumienia czy to lekarza, personelu medycznego czy farmaceutów odnośnie do problematyki aborcji. W Polsce wprowadzono do obiegu pigułkę "dzień po" o działaniu również wczesnoporonnym, co stawia wielu pracowników opieki zdrowotnej w bardzo trudnej sytuacji. Te wszystkie kwestie wymagają spokojnej i rzeczowej dyskusji, rozwagi i refleksji - stąd pomysł naszego sympozjum.

Udział w konferencji wymaga zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz na stronie internetowej: www.pro-life.pl/sympozjum

Poniżej zamieszczono program sympozjum.

Program:

10:00 Otwarcie sympozjum

10:10 prof. dr hab. Kazimierz Korus:
           "Wolność, wstyd, sumienie podstawą kultury demokratycznych Aten"

10:50 ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz:
           "Metafizyczno-chrześcijańska koncepcja sumienia według św. Jana Pawła II"

11:30 prof. dr hab. med. Bogdan Chazan:
           "Nie potrzebujemy lekarzy bez sumień"

12:10 Przerwa

12:40 dr Krzysztof Szczucki:
           "Klauzula sumienia w prawie polskim - stan obecny"

13:10 lek. med. Dorota Łucja Jarczewska:
            "Klauzula sumienia w zawodach medycznych w różnych krajach świata"

13:40 Dyskusja

14:00 Zakończenie