Funkcja w Stowarzyszeniu:
Skarbnik Zarządu Głównego