O nas - nasze cele

  • upowszechnianie rzetelnej wiedzy dotyczącej płodności ludzkiej i jej fizjologicznych uwarunkowań na różnych etapach życia kobiety (np. w okresie dojrzewania, po porodzie, po odstawieniu antykoncepcji czy w okresie premenopauzy);
  • nauczanie metod rozpoznawania płodności — MRP, służących planowaniu rodziny, poznaniu własnej fizjologii i pomocnych w diagnostyce i terapii wielu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, a szczególnie zaburzeń płodności małżeńskiej;
  • promocja tzw. prokreacji ekologicznej zgodnie z założeniami jej twórcy prof. W. Fijałkowskiego, to jest zharmonizowanego dwurodzicielstwa, edukacji przedporodowej, naturalnego rodzenia i karmienia piersią;
  • edukacja prozdrowotna młodzieży z wskazaniem na profilaktykę zachowań ryzykownych, wspieranie kobiet i małżeństw w różnych sytuacjach w zakresie problematyki płodności, seksualności i prokreacji;
  • promocja postawy poszanowanie każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci bez względu na etap rozwoju i sytuację społeczną.

Zasoby strony